Hidup yang nyaman

Ada beberapa hal yang dapat membuat hidup menjadi lebih nyaman.

  • Kehidupan itu sangat bergantung kepada bagaimana kita memandang dan meletakkan standar hidup. Standar hidup yang sederhana akan membuat hidup lebih bahagia.
  • Jangan terlalu bergantung kepada hal-hal di luar diri.
  • Ciptakan kemandirian dan kedaulatan dalam mencapai kegembiraan diri.